2voznyuk: 5 262 : : , , , 1920 - . 1921 . , 1925 , , 1936 , , , . . , 1948 . . . . . , , . 10-11 / , , . . : , . : . . - . : , . : , . /: . : , , , . . : , , , . : , . : : : : : , . : : . . . : , , . : , : -. , , . : . : . , . , , ..... , , , , . : . : : 30-38 . , . : . : , . : , . , .

- 101, : 1 2 3 All

voznyuk: UNIVERS FANTAZM AVRORA Dortmund Europasieger Show VDH Europasieger (VDH Europa Winner) VDH German Champion !

voznyuk: 11.05.2012 . ,, !

voznyuk: 13 . CACIB Szczepanska Korpetta Joanna Maria () -- -1,CW, jCAC,, BOB --2 - , JCAC , Stefan Popov () -- -1,CW, , BOB , J BEST- 2, BEST IN SHOW - 4 --2 !


voznyuk: 19.08.2012 . -2012" - , , 4 !

voznyuk: 25.08.2012 -- . - - , 25.08.2012 -- . - - , 25.08.2012 -- . - - , ========================== 9.09.2012 -- . -- , , -3 !

voznyuk: . 15 2012 . - , !

voznyuk: 16.09.2012 . -- , !

voznyuk: 22 . - CAC,, BOB. BIG - 2 ! - CAC , !

voznyuk: 23.09.2012 . . FENOMENETS DIAMOND STANDART - , - , - ,,

voznyuk: 30.09.2012 . - !

voznyuk: 30.09.2012 . FENOMENETS DIAMOND STANDARD - , -3 ! -

voznyuk: . 13 2012 () - 2012 : .. () - , !

voznyuk: 13.10.2012 . STEFAN POPOV, : -I, CW,CAC, , ,BOB ! !

voznyuk: 21 2012. . -FCI .. ( . -P) . FENOMENETS DIAMOND STANDARD - - -1 , CW, - 2 Ҩ- - -2 . - CAC, BOB, BIG-1 , 5 BEST IN SHOW BEST IN SHOW http://www.youtube.com/watch?v=2x4dJcbqUlA&feature=player_embedded

voznyuk: 25.11.2012 . () 25.11.2012 . ( .) FENOMENETS DIAMOND STANDARD --- --- , , - 3 ! - , -- , Ҩ- - -- !!! ================ 1-2 2012 , . "WINTER 2012", - " 2012" , 2xCAC-AZ 2xCAC-CY ---- 2* CACIB , 6*BOB, , , , , , ====================== 09.12.2012 . CACIB " - XXI " : --, CAC, , , CACIB, , BIG-3! ! =============================== 9.12.2012 . () -- , FENOMENETS DIAMOND STANDARD -- , =========================

voznyuk: . 16 2012 .. , 27 2013 .. ,, 3 ! !!! ======================== 27 2013 () CW, CAC, , , 5- - 3 ! () !!! ======================= 9 . () Ҩ- -- ., -- CAC, BOB Małgorzata Wieremiejczyk () -- ., , ! =====================

voznyuk: 16.02.2013 . , -- ,,, ! ========================= 24.02.2013 . () - , , - 3 ! FENOMENETS DIAMOND STANDARD - JCAC, , , BIG- 3 Ҩ-

voznyuk: 23-24 . 2013 FENOMENETS DIAMOND STANDARD -- JCAC, Crufts Qualification, -2 --Res JCAC 2* CACIB ,, , Crufts Qualification , -- Res CACIB JCAC, , Crufts Qualification -- Res JCAC Ҩ - Res JCAC - - - -3 -4 !

voznyuk: FENOMENETS DIAMOND STANDARD 31.03.2013 . - JCAC, , , BIG-3 - JCAC, , , BIG-3 ================= 21 . (CACIB) - ,CACIB,, ! ! ========================== 21 . Ҩ- - JCAC, , ! ======================= 21 . (CACIB) () FENOMENETS DIAMOND STANDARD -- JCAC , - JCAC ======================== 28 . (--) Ҩ- - JCAC,, ! ========================= 28 . () - JCAC,, () - - JCAC,,

voznyuk: 1 . , - , , , ! - , , =============== 5 . (CACIB) ( ) () - CACIB, , ! ================ ( ) - , ! ! ============== 1.06.2013 . - JCAC, , ! ==================== 22.06.2013 . -- JCAC, , 23.06.2013 . ( .) -- JCAC, , !!! =========================

voznyuk: . ,BIG-3 , " " - 1 ! ==================== 6.07.2013 . (CACIB) Hiroshi Kamisato ( ) - CAC, , , CACIB, BOB - CAC, , , CACIB ! ===================== . - 7 2013 . (. ) - , , . !